Teknik Mengembalikan Sihir

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah yang bersesuaian dengan fitrah dan naluri manusia. Oleh kerana itulah, hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran adalah sesuai untuk diamalkan pada setiap zaman, tempat dan waktu. Membalas kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan […]