perubatan islam

Mengapa Saya Menggunakan Istilah Perubatan Islam?

Adakah anda keliru dengan istilah perubatan Islam? Sebenarnya isu penggunaan istilah perubatan Islam telah lama menjadi satu topik hangat yang dibincangkan. Ada yang bersetuju dengan penggunaannya. Ada yang tidak bersetuju dengan penggunaan istilah tersebut. Walaupun penggunaannya mendapat pelbagai reaksi dan pandangan, bagi saya ia sebenarnya bukanlah satu isu besar.