tazkiyatun nafs

Apakah Maksud Tazkiyatun Nafs & Kepentingannya Dalam Perubatan Islam?

Apakah yang dimaksudkan dengan tazkiyatun nafs? Dan mengapa pentingnya proses tazkiyyatun nafs? Tazkiyatun nafs berasal daripada dua patah perkataan, iaitu tazkiyah dan nafs. Tazkiyah berasal dari kata dasar Zakaa Yazku-Zakaa & Zakatan, yang beerti tumbuh dan juga bertambah. Zakaa juga boleh bermaksud baik atau banyak kebaikan. Disamping itu boleh juga diertikan sebagai suci (sila lihat …

Apakah Maksud Tazkiyatun Nafs & Kepentingannya Dalam Perubatan Islam? Read More »