5 Bentuk Kemusyrikin Yang Mungkin Anda Lakukan

Anggaran Masa Bacaan: 5 minit

Dikemaskini pada 25/03/2017 oleh Ustaz Abdullah

syirikSyirik adalah perosak iman paling berbahaya. Sebab itulah Allah s.w.t telah meletakkannya sebagai suatu perbuatan kezaliman yang paling besar sekali. Firman Allah:

Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar,” (QS. Lukman [31] : 13)

Nabi s.a.w pula telah bersabda yang bermaksud:

Inginkah aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Yaitu memperserkutukan Allah,” (HR. Muslim).

Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan syurga baginya, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun,” (QS. Al-Maidah [5] : 72)

Syirik ertinya menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah Swt. Inilah makna syirik yang secara langsung difahami ketika ia disebut dalam Al-Qur’an dan Sunah. Kerana itu, siapa pun yang menyembah sesuatu selain Allah atau menyembahnya bersama dengan menyembah Allah, dia telah menjadi musyrik. Allah Swt berfirman, “Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata, ‘Mereka itu pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah…’” (QS. Yunus [10] : 18).

Betapa besar dosa syirik tergambar dari ancaman Allah kepada para pelakunya. “Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan syurga baginya, dan tempatnya adalah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun.” (QS. Az-Zumar [39] : 65).

Bentuk Syirik

Perbuatan syirik memiliki bentuk yang bermacam-macam.

1) Sihir

Allah Swt telah menyuruh kita berlindung dari sihir dan tukang sihir dalam firman-Nya, “Katakanlah, (Aku berlindung) … dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul.” (QS. Al-Falaq [113] : 1 dan 4). Zaman dahulu, amalan sihir banyak dilakukan oleh wanita. Tidak hairanlah kalau dalam cerita anak-anak, kita melihat pelaku-pelaku sihir kebanyakannya dilakukan oleh wanita. Kerananya, pada ayat ini pun yang disebut adalah wanita-wanita tukang sihir.

Kalau ingin memutuskan ikatan pernikahan, tali persaudaraan, hubungan perniagaan, dan lain-lain, salah satu cara yang popular pada zaman itu adalah dengan membuat ikatan-ikatan (buhul), meniup-niupnya, kemudian membukanya. Dengan cara demikian, objeknya menjadi saling bermusuhan, rumah tangga jadi bercerai-berai, persahabatan menjadi permusuhan, hubungan sesama rakan dalam perniagaan pula saling tidak mempercayai.

Zaman semakin berkembang. Kini amalan sihir bukan hanya didominasi golongan wanita, malah golongan lelaki juga banyak terlibat. Cara sihir pun sudah digantikan dengan alat-alat moden dan terkini. Gelaran penyihir pun sudah berubah agar dilihat lebih moden sesuai dengan perkembangan zama. Dahulu disebut tukang sihir, sekarang digelari dukun, bomoh, ahli paranormal, orang pintar, dan sebagainya.

Islam mengharamkan segala sesuatu yang terlibat dalam perbuatan sihir. Semua yang berhubungan dengan sihir dikategorikan ke dalam perbuatan syirik. Jadi, yang masuk kategori orang musyrik (orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah) bukan hanya dukun, paranormal, atau orang pintar saja, tetapi mereka yang berjumpa atau pesakit yang mempercayainya pun digolongkan ke dalam golongan orang-orang musyrik.

Siapa yang datang kepada bomoh, kemudian bertanya tentang sesuatu dan membenarkan/meyakini apa yang dikatakannya, maka tidak akan diterima shalatnya selama 40 hari.” (HR. Bukhari).

Allah Swt mengklasifikasikan syirik sebagai dosa besar dan Dia tidak akan mengampuni dosa syirik kalau terbawa mati. Kerana itu, segeralah bertaubat jika kita pernah meminta bantuan dukun, paranormal, atau orang pintar untuk melakukan sihir, minta nombor ekor, meramal nasib, memperbaiki nasib, meminta kesembuhan, dan sebagainya.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.” (QS. An-Nisa [4] : 48).

2) Nusyrah

Nusyrah menurut Ibnul Atsir adalah kaedah pengubatan yang dilakukan terhadap orang yang dirasakan kerasukan jin. Nusyrah juga bermakna mengeluarkan sihir dari seseorang yang terkena sihir. Ada dua jenis nusyrah. Pertama, menyembuhkan orang yang terkena sihir dengan do’a yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunah. Ini hukumnya mubah atau boleh.

Kedua, menyembuhkan orang yang terkena sihir dengan sihir. Ini hukumnya haram. Rasulullah Saw ditanya tentang nusyrah. Beliau menjawab, “Hal itu adalah pekerjaan syaitan.” (HR. Ahmad dan Abu Daud) maksudnya, nusyrah dengan cara mengeluarkan jin dengan bantuan jin adalah haram kerana termasuk kategori perbuatan syirik.

3) Tanjim (Perbintangan)

Kata tanjim dalam terminologi syariat diartikan sebagai upaya mengetahui sesuatu dengan mengikuti isyarat bintang-bintang. Tanjim dibahagikan kepada dua bahagian:

Pertama, Ilmu Tasy’ir. Iaitu menjadikan bintang dan benda-benda angkasa sebagai petunjuk penentuan arah mata angin, cuaca, dan letak geografi sesuatu negara dan semacamnya. Jenis ini dibolehkan dalam Islam.

Kedua, Ilmu Ta’tsir. Maksudnya, kebolehan mengetahui sesuatu dengan mengikuti isyarat bintang-bintang dan biasa disebut ramalan bintang, misalnya Leo, Scorpio, dan lain-lain. Ilmu Ta’tsir dalam terminologi sekarang adalah astrologi. Jenis ramalan bintang seperti ini hukumnya jelas haram sebagaimana disabdakan Rasulullah Saw, “Barangsiapa yang mengambil pancaran sinar dari sekumpulan bintang dan menjadikannya sebagai dasar ramalan peristiwa ghaib di bumi, maka sungguh ia telah mengambil pancaran sinar dari sekumpulan sihir.” (HR. Abu Daud).

Ungkapan … dan menjadikannya sebagai dasar ramalan peristiwa ghaib di bumi… menggambarkan bahawa kalau bintang-bintang itu dijadikan isyarat untuk meramal  seperti kematian, jodoh, rezeki, danlain-lain. Hukumnya haram.

4) Thiyarah

Di dalam masyarakat kita ada satu keyakinan kalau di rumah ada kupu-kupu, itu petanda ada tetamu nak datang rumah, kalau mata berdenyut tandanya akan menangis, dan sebagainya. Keyakinan seperti ini disebut thiyarah. Thiyarah hukumnya syirik sebagaimana disabdakan Rasulullah Saw, “Thiyarah itu syirik, thiyarah itu syirik, thiyarah itu syirik.” (HR. Abu Daud dari Abdullah bin Mas’ud).

Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah Saw, apa kifaratnya (penebusnya) bagi orang yang melakukan thiyarah?” Beliau menjawab, “Hendaklah salah seorang dari mereka berkata, ‘Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, tidak ada kesialan kecuali kesialan-Mu. Tidak ada Tuhan selain diri-Mu.’” (HR. Ahmad).

5) Tama’im

Tama’im adalah bentuk jamak dari tamimah, iaitu sesuatu yang dikalungkan ke leher atau bahagian-bahagian lain dari tubuh seseorang yang bertujuan mendatangkan manfaat atau menolak bala (bahaya). Bentuk tama’im adalah seperti cincin, keris, tongkat, bahkan ada juga lembaran yang bertuliskan sejumlah ayat Al-Qur’an.

Bagaimana kalau tama’im itu dituliskan dengan ayat-ayat Al-Qur’an? Ibrahim al-Nakha’I berkata, “Tama’im itu haram, baik yang berasal dari Al-Qur’an maupun yang bukan dari Al-Qur’an. Al-Qur’an diturunkan bukan untuk tama’im tapi sebagai petunjuk ke jalan yang benar.

Zaman jahiliyah, orang-orang Arab biasa menggunakan tama’im bagi anak-anak mereka sebagai perlindungan dari sihir atau guna-guna dan semacamnya. Hukum memakai tama’im adalah syirik sebagaimana sabda Rasulullah Saw, “Sesungguhnya jampi, dan mentera-mentera adalah syirik.” (HR. Ibnu Majah)

Tama’im diharamkan oleh syariat Islam karena ia mengandung makna keterkaitan hati dan tawakal kepada selain Allah dan membuka pintu bagi masuknya kepercayaan-kepercayaan yang dapat menghantarkan seseorang pada syirik besar. Rasulullah Saw bersabda, “Barangsiapa yang bergantung kepada sesuatu, maka Allah akan menyerahkan urusannya kepada sesuatu itu.” (HR. Tirmidzi dan Imam Ahmad).

Itulah dia beberapa bentuk kemusyrikan yang dah banyak merebak di kalangan masyarakat. Semoga kita dilindungi dari perbuatan-perbuatan syirik, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena ketidaktahuan. Rasulullah Saw mengajarkan do’a agar terhindar dari berbagai bentuk kemusyrikan.

“Ya Allah, aku berlindung kepada–Mu dari dosa syirik yang aku sadari, dan aku memohon ampunan kepada-Mu dari perbuatan syirik yang tidak aku sadari.” (HR. Ahmad dan Thabrani).

ANDA DAPAT APA-APA TAK?

Jika anda merasakan artikel yang saya kongsikan di atas memberikan manfaat, saya mohon agar anda kongsikan dengan rakan-rakan anda, samada di facebook, twitter,google+ dan lain-lain.


(Tentang Penulis: Ustaz Abdullah Idris berpengalaman selama 5 tahun membantu merawat pesakit-pesakit yang mengalami gangguan makhluk halus. Dapatkan perkembangan terkini dari beliau melalui  facebook, google+ dan juga twitter. Beliau telah kongsikan 6 teknik mendinding dari sihir yang telah membantu ramai pesakit beliau. Jika anda ingin mendapatkan khidmat rawatan beliau, dapatkan maklumat lanjut di sini.)

 


Lindungi Diri Anda Dari Sihir Dengan 6 Kaedah Dijamin BERKESAN!

Kaedah yang wajib diketahui & diamalkan  oleh mangsa-mangsa sihir

Anda akan mempelajari:

( 1)  8 jenis wirid/zikir yang mampu menjauhkan jin-jin penyihir.

(2) 1 amalan yang kita abaikan tetapi mampu mendinding kita dari sihir.

(3) 3 teknik & gaya pemikiran yang mampu meningkatkan kekuatan diri
melawan sihir.

Percuma.

3

butang-download

 

Follow saya di sosial media:
5 Bentuk Kemusyrikin Yang Mungkin Anda Lakukan
Scroll to top
error: Maaf. Artikel ini tidak dibenarkan untuk copy!!